Menu Schaaper Safety Services

Nieuwe norm ISO-45001 vervangt Arbo-managementsysteem norm OHSAS-18001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, ter vervanging van de OHSAS 18001 norm.
Een belangrijke stap waardoor de norm nu ook vergelijkbaar en daarmee gemakkelijk te integreren is met andere ISO-normen, zoals de 9001 voor kwaliteit of 14001 voor milieumanagement.
In vergelijking met OHSAS 18001 hanteert de ISO 45001 een wat bredere blik op arbeidsomstandigheden, waaronder de wat ‘softere’ arbo-aspecten.
Belangrijke verschillen zijn: 

  • Bij OHSAS 18001 kon één directielid verantwoordelijk zijn voor het hele veiligheidssysteem. Onder ISO 45001 is dat onmogelijk: die verantwoordelijkheid ligt nu bij de voltallige directie.
  • ISO 45001 bevat een aparte paragraaf over consultatie en participatie. Niet alleen worden de werknemersorganisaties geconsulteerd over het vaststellen van arbeidsdoelstellingen en interne audits, ze worden ook betrokken bij beslissingen over risicobeoordeling en trainingen.
  • OHSAS 18001 beperkte zich tot interne communicatie. ISO 45001 neemt ook de externe communicatie mee, met belanghebbende partijen, contractoren en aannemers. Niet langer spreekt de norm over procedures, maar over gedocumenteerde informatie.

Bedrijven die al beschikken over ISO, kunnen de nieuwe norm gemakkelijk daarin integreren.

Uw veiligheid naar een hoger niveau?