Menu Schaaper Safety Services

Training en workshops

De training en workshops door Schaaper Safety Services kenmerken zich door een hoge mate van interactie met oefeningen en praktijkvoorbeelden voor een optimaal leer effect van de deelnemers. De workshops worden inhoudelijk zorgvuldig met u voorbereid en op uw praktijk afgestemd zodat de inhoud aansprekend en herkenbaar is voor de deelnemers. De maximale groepsgrootte betreft 15 personen om de interactie zo effectief mogelijk te maken. De volgende workshops kunnen voor uw organisatie verzorgd worden:

Risicomanagement

Workshop ‘Risico inventarisatie en evaluatie’
In deze workshop maken de deelnemers kennis met de termen en factoren van risico analyse, zoals ‘gevaar’, ‘risico’, ‘blootstelling’, ‘waarschijnlijkheid’ en ‘effect’. Met praktische casuïstiek wordt in werkgroepjes geoefend met het opstellen van realistische risico scenario’s volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’. De opgestelde maatregelen worden geëvalueerd op effectiviteit en de werkgroepen presenteren hun verbeter strategieën. De deelnemers zijn na afloop in staat om de definities van de risicofactoren toe te passen en realistische scenario’s op te stellen en opgestelde verbeter maatregelen te evalueren met behulp van risicobeoordelingsmethodiek Kinney&Wiruth.
Workshop ‘Arbowet- en regelgeving en aansprakelijkheid’
In deze workshop maken de deelnemers kennis met de verschillende wetgevende kaders op gebied van arbeidsomstandigheden. De werking van de Arbeidsomstandighedenwet als kaderwet wordt toegelicht aan de hand van praktische en aansprekende voorbeelden. De meest belangrijke artikelen worden behandeld, aangevuld met de werking van aansprakelijkheid conform artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

De deelnemers hebben na afloop van de workshop kennis van de oorsprong en werking van wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden en zijn in staat om de juiste wetgevende kaders te raadplegen voor praktische situaties. Ook zijn zij in staat om te adviseren over aansprakelijkheid van werkgevers-werknemers.

Machineveiligheid en CE-markeren

Workshop ‘Machinerichtlijn en CE-markeren’
In deze workshop maken de deelnemers kennis met de wet- en regelgeving op gebied van machineveiligheid en het doel en de achtergrond daarvan. Vervolgens wordt dieper in gegaan op de werking van de Machinerichtlijn en belangrijke geharmoniseerde normen. Op hoofdlijnen wordt verplichte documentatie doorgenomen, om te komen tot CE-markering.
De deelnemers zijn na afloop in staat om te redeneren wanneer een (deel)machine of arbeidsmiddel onder de werking van de Machinerichtlijn valt en welke stappen genomen moeten worden om tot CE-markering te komen.
Workshop ‘RI&E machine veiligheid en PL/SIL’
Deze workshop is ook te combineren met workshop ‘Machineveiligheid en CE-markeren’.
In deze workshop leren de deelnemers een ontwerp risicobeoordeling machineveiligheid uit te voeren conform normen EN-ISO 12100, EN-ISO 13849-1 en EN-IEC-62061. De deelnemers leren een machine configuratie te maken, grenzen van de machine vast te stellen, gevaren te identificeren en risicoscenario’s te evalueren per machinedeel- of functie. Geoefend wordt met effectieve maatregelen opstellen volgens een dwingende risico reductie volgorde waarna het functionele veiligheidsniveau van besturingstechnische maatregelen wordt vastgesteld (PL/SIL).

De workshop is geschikt voor ontwerpers van nieuwe machines medewerkers die betrokken zijn bij het bouwen of modificeren van machines en daarbij aan de eisen van de Machinerichtlijn moeten voldoen.

Veiligheidscultuur en veiligheidsbewustwording

Workshop ‘Veiligheidsleiderschap’
Deze workshop is bestemd voor leidinggevende functies (management) en directie/bestuursleden die in houding en gedrag op gebied van veiligheid meer inspiratie en voorbeeld gedrag willen uitstralen naar medewerkers. Want een goed voorbeeld nodigt uit en doet volgen. Deze workshop geeft geen kant-en-klaar ideaalbeeld van veiligheidsgedrag,  maar houdt u kritisch de spiegel voor en geeft reflectie op uw eigen worstelingen, kracht en effectiviteit in veiligheidsgedrag.

In de workshop wordt kennis gemaakt met veiligheidsperceptie, menselijk (veiligheids)gedrag en het maken van ‘fouten’ in de operatie. Vervolgens wordt in een veilige leer- en oefenomgeving uw persoonlijke effectiviteit als veiligheidsleider onder de loep genomen en geëvalueerd. Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers inzicht in veiligheidsgedrag- en beleving van medewerkers en de rol en effectiviteit van hun eigen gedrag als veiligheidsleider, aangevuld met inzichten om deze te versterken.

Workshop ‘Risico herkenning in de operatie’
Deze workshop is bestemd voor operationele medewerkers en medewerkers die meer gevoel willen krijgen bij potentiele gevaren en risico’s binnen de dagelijkse werk praktijk. De workshop wordt op maat gemaakt voor uw praktijk en bevat realistische en herkenbare casuïstiek en voorbeelden maar kan ook deels op de werkvloer zelf gegeven worden. In de workshop wordt een vertaalslag gemaakt tussen de theorie van risicobeoordeling (blootstelling, waarschijnlijkheid, effect) naar praktijksituaties en hoe hier mee om te gaan.
De deelnemers leren potentiele gevaren en risico’s in te schatten en een dialoog aan te gaan om situaties te beoordelen en op te volgen.
Workshop ‘Aanspreken op veiligheidsgedrag’
Een organisatie waarbinnen medewerkers zorg voor elkaar dragen en elkaar behoeden van onveilige situaties door elkaar aan te spreken als dit nodig is, is een van de kenmerken van een sterke veiligheidscultuur. In deze workshop oefenen medewerkers op het onderling elkaar aanspreken op veiligheid in diverse gesimuleerde omstandigheden. Barrières en dilemma’s worden besproken, aangevuld met voorbeelden en praktische handvatten om deze weg te nemen.

Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers inzicht in het nut van onderling aanspreken, verschillende stijlen van aanspreken, inzicht in belemmeringen om aan te spreken en praktische tips om belemmeringen weg te nemen.

Staat de training of workshop waar u naar op zoek bent niet in het aanbod maar raakt dit wel de genoemde onderwerpen?
Uiteraard kunnen workshops op maat gemaakt worden.
Neem snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Uw veiligheid naar een hoger niveau?