Menu Schaaper Safety Services

Machineveiligheid en CE

Schaaper Safety Services heeft ruime ervaring in het begeleiden en ondersteunen van organisaties bij het conformeren van machines aan wetgevende kaders (Machinerichtlijn of Arbeidsomstandighedenbesluit).

Daarbij gebruikt Schaaper Safety Services praktische tools om risico’s te inventariseren en evalueren, veiligheidsniveau van besturingstechnische maatregelen vast te stellen (PL/SIL) en eisen uit normen (A-, B-, en C-normen) toe te passen.

Advisering en ondersteuning kan geboden worden op diverse thema’s en onderwerpen, zoals:

 • Machineveiligheid en CE
 • Advies en begeleiding CE-traject: conformeren aan Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Advies en begeleiding veiligheid machines van voor 1995: conformeren aan Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (ontwerp)veiligheid machine conform norm EN-ISO-12100
 • Het vaststellen van het veiligheidsniveau van componenten en veiligheidscircuits besturingstechniek conform norm EN-ISO-13849-1 (PL)
 • Het vaststellen van veiligheidsniveau van componenten en veiligheidscircuits besturingstechniek conform norm EN-IEC-62061 (SIL)
 • Advies en uitvoering risico analyse noodstopvoorzieningen
 • Vaststelling van begrip ‘substantiële wijziging’ bij modificatie van machines
 • Valideren van vastgestelde performance levels met behulp van SISTEMA software
 • Faciliteren van faalkans analyse studies voor machine functies (FMEA)
 • Gebruiksaanwijzing
 • Technisch dossier
 • Opstellen verklaring van overeenstemming (machine of inbouw deel)
 • Inspectie minimumvereisten richtlijn arbeidsmiddelen
 • Inspectie veiligheidsafstanden knel-plet gevaar op basis van normen EN-349 en EN-13857

Uw veiligheid naar een hoger niveau?